Skip to Main Content

We use cookies to improve your online experience. By continuing to browse this website you're agreeing to our cookie policy. Find out more about cookies and how we use them.

Print page

Yn cyflwyno NEST

Mae NEST yn gynllun pensiwn gweithle sydd yn syml i gyflogwyr yn y DU ei ddefnyddio.

Mae'n galluogi cyflogwyr i ddarparu cynllun pensiwn yn y gweithle ar gyfer eu holl weithwyr, gan gynnwys i rhai nad ydynt efallai wedi cael mynediad o'r blaen.

Mae NEST hefyd yn ei wneud yn hawdd i gyflogwyr i gwrdd â'r dyletswyddau cyfreithiol newydd sy'n dod i rym o 2012.

Ar gyfer pwy mae NEST?

NEST ar gyfer cynilwyr

Mae NEST yn rhoi un pot ymddeol i bob aelod ar hyd ei hoes.Os bydd aelod yn newid eu gwaith a'r cyflogwr newydd yn defnyddio NEST, gall yr aelod barhau i dderbyn cyfraniadau cyflogwyr yn eu pot ymddeol.

Os ydi'r  aelod eisiau penderfynu sut y mae eu harian yn cael ei fuddsoddi, neu mae'n well ganddynt adael NEST ddewis ar eu rhan, byddwn yn gofalu am eu pot ymddeol ac yn gwneud yn siŵr bod eu harian yn cael ei reoli yn y ffordd gorau iddynt hwy.

NEST i gyflogwyr

Gall cyflogwyr ddefnyddio NEST ar ei ben ei hun neu ochr yn ochr â chynllun presennol sydd ganddynt ar waith. O'r flwyddyn 2012, gallant ei ddefnyddio i wneud y cyfraniadau isafswm sy'n angenrheidiol i gyflawni eu dyletswyddau newydd, neu i gyfranu'n uwch na'r isafswm, er enghraifft, i gyd-fynd â chynllun presennol.

NEST ar gyfer ymgynghorwyr

Mae NEST yn agored i bob cyflogwr o unrhyw faint ac o unrhyw sector. Bydd ymrestru awtomatig yn creu galw gan gyflogwyr am fwy o gyngor bensiynau yn y gweithle. Mae NEST wedi ei gynllunio i helpu ymgynghorwyr i wasanaethu dros cleientiaid nad ydynt efallai wedi gallu eu gwasanaethu o'r blaen.

Darllen mwy am Ddiwygio Pensiynau